Maatregelen rondom de top 10 hotspots gevaarlijke locaties in Roosendaal en de dorpen

De Roosendaalse Lijst heeft hiervoor, samen met de gemeenteraad, een financiële impuls van 250.000 euro kunnen geven voor meer correctieve maatregelen. De Roosendaalse Lijst acht het verder van groot belang dat de gemeente Roosendaal tijdig op klimaatverandering acteert en haar maatregelen hiervoor nemen. Toename van hittestress, verandering van de lucht- en waterkwaliteit of een toename van infectieziekten en allergieën.Een extra INCIDENTELE impuls van 250.000 euro vanuit de begroting moet dat nu mogelijk maken en waar het nieuwe college in 2022 en verder mee aan de slag kan.

We snappen dat er meer nodig is in de toekomst, maar dit kan een mooie start zijn. En niet alles hoeft geld te kosten, maar wel actie vraagt vanuit het college.Op het gebied van gehandicaptensport is het voorstel aangenomen om te inventariseren wat er op het moment aan initiatieven zijn en vragen wij daarom om een onderzoek richting een plan om de gehandicaptensport op de Roosendaalse kaart te krijgen.

We vragen dus nu nog niet om geld maar om een inventarisatie te doen naar bestaande initiatieven ten behoeve van sporten en bewegen voor mensen met een beperking en hierbij voor de doelgroep inzichtelijk te maken welke verenigingen zich hiermee bezighouden en om hierbij na te gaan of en hoe de gemeente inwoners met een handicap en verenigingen die zich bezighouden met gehandicaptensport (nog) beter kan faciliteren.