Maidenspeach Mikail Tekindemir over mentale gezondheid jongeren

Mikail Tekindemir

In de commissievergadering van Roosendaal heeft Mikail Tekindemir, al jaren een betrokken lid en sinds mei 2022 burgerraadslid van de Roosendaalse Lijst, zojuist zijn maidenspeech uitgesproken. Het agendapunt waarop Mikail een bijdrage heeft geschreven, ging over de mentale gezondheid van jongeren. Hieronder de tekst van zijn bijdrage:

Het is goed om te horen dat er al veel stappen ondernomen worden om de mentale gezondheid van jongeren in kaart te brengen en de juiste zorg te bieden. Ik ben daarom ook benieuwd naar de lange-termijnplannen van het college.

Jongeren worden steeds vaker geconfronteerd met mentale gezondheidsproblemen, denk hierbij aan stress, angst en depressie. Deze uitdagingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de prestaties op school, welzijn, werk en het toekomstperspectief van deze groep.

Ik ben namelijk geschrokken van de landelijke cijfers van 2022. Hieruit is gebleken dat 1 op de 5 overleden jongeren, gestorven is aan zelfdoding… dit is meer dan aan kanker of een verkeersongeval.

Mogelijk zal dit te herleiden zijn door de nasleep van de Corona periode, echter hebben mentale problemen altijd al bestaan en is het een structureel probleem aan het worden als het dat al niet is. Ik vraag mij dan ook af hoe de gemeente Roosendaal hier over nagedacht heeft…

In de beantwoording van de vragen kwamen mooie initiatieven voorbij, echter vraag ik mij wel af wat er gedaan wordt voor de jongeren die tussen wal en schip zijn gevallen. Jongeren die geen onderwijs meer volgen om wat voor reden dan ook. In de antwoorden wordt verwezen naar NEET, echter is hier erg weinig informatie over terug te vinden waardoor we niet weten welke resultaten dit heeft opgeleverd. Kan de wethouders de resultaten met ons delen?

Tot slot voorzitter, hebben wij gelezen dat mentale gezondheid een speerpunt is in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Hoever staat de gemeente met de plannen rondom dit akkoord? Gaat de wethouder extra inzetten op mentale gezondheid onder jongeren? Tot zover mijn termijn.