Aanpassing minimaal woonoppervlakte woningen centrum.

De Roosendaalse Lijst pleit voor een verlaging van het minimale vloeroppervlakte voor woningen in het centrum. Hierdoor wil de Roosendaalse Lijst meer betaalbare woningen creëren voor starters op de woningmarkt, maar ook jongeren en studenten.

In de huidige regeling moet een woning minimala 60 vierkante meter bedragen, door die terug te schroeven naar 40 vierkante meter komt er meer ruimte vrij aan de onderkant van de woningmarkt.