Aanleg Hondenspeelplaatsen in alle wijken en dorpen

De recente komst van enkele HSP’s is een verrijking voor onze gemeente. De RL vindt dat een dergelijke voorziening thuishoort in iedere wijk en dorp; hondenbezitters betalen hondenbelasting en mogen daar best iets voor terugzien. Wij hebben middels deze aangenomen motie het college opgedragen, ter stimulering van de komst van meer HSP’s, hierbij een aanjaagfunctie te vervullen in de vorm voorlichting, facilitering en ondersteuning. Het eerste initiatief zal echter wel vanuit onze bewoners zelf moeten komen.

Voor aangenomen motie, zie link : LINK