Nieuwe buurtschappen – wooncoöperatie – startersleningen

Recent hebben we in de commissievergadering gesproken over de woonagenda. We hadden een 3-tal belangrijke onderwerpen in onze bijdrage.

Startersleningen

De Roosendaalse Lijst is voorstander om de startersleningen te verhogen, dan wel toegankelijker te maken. We zien dat voor de Roosendaler een starterslening gebruikt wordt voor een één gezinswoning, met 3 slaapkamers en een tuin. De wethouder beaamde dit. Meerdere partijen vonden het idee om de startersleningen te verhogen interessant. We zullen een motie hiervoor indienen.

Wooncoöperatie

In Amsterdam, maar ook al in Boekel, zijn er ideële samenwerkingsverbanden ontwikkeld in de vorm van een wooncoöperatie. “Deze wooncoöperatie leent geld bij een bank, leggen zelf geld in, gaan op zoek naar gemeentelijke of provinciale potjes en crowdfunding. De Roosendaalse Lijst wil weten of de gemeente op de hoogte is van dit soort mogelijkheden, en zo ja, of de gemeente bereid is om hieraan mee te werken. Ook hierin zullen wij met een motie gaan komen.

Nieuwe buurtschappen

Hoe mooi zou het zijn om, kleinschalig, nieuwe buurtschappen te creëren. Bijvoorbeeld een grote loods van een boer die geen opvolging heeft en er daardoor leegstand zou kunnen ontstaan of erger nog in gebruik genomen wordt door criminelen. De oude dag voorziening van de boer kan dan wellicht ingevuld worden door gezamenlijk een nieuw buurtschap te starten. Dus de bestaande buurtschappen niet vol bouwen, maar de loods afbreken en kijken of er een nieuw buurtschap kan ontstaan, waarin bijvoorbeeld kinderen in een groene omgeving met elkaar spelen en in een veilige omgeving opgroeien. De Roosendaalse Lijst zal ook hierover een motie indienen.