Visie voor toekomst Roosendaalse warenmarkten

Iedere week wordt op de Nieuwe Markt in Roosendaal de maandagmarkt gehouden. De oorsprong van de markt gaat helemaal terug naar het begin van de zestiende eeuw, toen de wekelijkse markt vanaf 20 september 1502 verplaatst werd van woensdag naar maandag. Volgens Sjef van Dorst van de Roosendaalse Lijst zou je kunnen zeggen dat de warenmarkt immaterieel erfgoed is. De warenmarkt heeft niet alleen een economische functie zegt hij,  het is van oudsher een belangrijk ontmoetingsplaats en vult andere voorzieningen zoals winkels en horeca aan. De maandagmarkt was in het verleden erg populair onder de Belgen, die juist op die dag vooral vanwege de maandagmarkt naar Roosendaal kwamen om te winkelen.

Een jaar geleden besteedde Nieuwsuur al aandacht aan het verdwijnen van weekmarkten in Nederland. Nederland vergrijst en daarmee ook een belangrijke doelgroep die van oudsher de markt bezoekt. Daarnaast blijkt dat nieuwe doelgroepen de markt vaak minder bezoeken omdat het aanbod te eenzijdig is en nieuwe doelgroepen er een ander consumentengedrag op na houden. In tien jaar tijd is 15% van de ondernemers in de ambulante handel gestopt in Nederland.

Of een warenmarkt gezellig en een optimale kwaliteit heeft, wordt in eerste instantie bepaald door de consument zegt Sjef van Dorst. En die consument verandert voortdurend. Daarom zal ook de markt continue moeten mee veranderen. De markt moet inspelen op de trends, ontwikkelingen, sterke punten en kansen om een sterke positie te behouden.

Namens de Roosendaalse Lijst heeft Sjef van Dorst vragen gesteld aan het college van B&W om een visie voor de maandagmarkt op te stellen en hier ook de zaterdagmarkt in te betrekken. Om samen met de marktkraamhouders, ondernemers, bezoekers en inwoners te kijken hoe de weekmarkt aantrekkelijk kan blijven en hoe de markt van de toekomst eruit zou kunnen zien.