Nieuwjaarsbijeenkomst Roosendaalse Lijst, 09-01-2015

Traditioneel is de periode rondom een jaarwisseling een moment om terug te kijken op het oude jaar, en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. De recente gebeurtenissen in Parijs, die ook ons in hun greep houden, geven echter aanleiding om deze terugblik en vooruitblik in een wat ander perspectief te plaatsen.

Terugkijkend naar 2014 mogen we als Roosendaalse Lijst trots zijn op het behaalde resultaat met de gemeenteraadsverkiezingen. 9 zetels en 2 wethouders is iets wat velen vooraf niet hadden verwacht, en waar we trots op mogen zijn. Ook mogen we trots zijn op de wijze waarop Toine Theunis vormgegeven heeft aan de informatie en de formatie, en ook op de wijze waarop onze beide wethouders en de vernieuwde fractie momenteel hun bijdrage geven aan de ontwikkelingen in onze gemeente.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn één van de uitingen waarop onze democratie is vormgegeven. Een andere uiting hiervan is de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid van meningsuiting kunnen we op verschillende manieren vormgeven. We mogen stemmen op onze kandidaat van keuze, we mogen inspreken op dossiers die in de gemeenteraad gaan komen, en we mogen ingezonden brieven sturen naar alle denkbare media over alles wat ons bezighoudt. Creatieve mensen kunnen hiervoor ook gebruik maken van bijvoorbeeld cartoons of strips, die ons aan het lachen maken of aan het denken zetten.

Helaas zijn dergelijke cartoons nu niet hiervoor gebruikt, maar worden ze als reden misbruikt voor het plegen van terreurdaden. Dit mag en kan nooit de manier zijn waarop we aangeven dat we het ergens niet mee eens zijn.

Geloof, sexuele geaardheid of etnische achtergrond mogen nimmer als excuus of aanleiding gebruikt worden voor het plegen van terreurdaden. De gepleegde terreuracties in Parijs zijn een directe aanslag op onze vrijheid en op onze democratische normen en waarden. De Roosendaalse Lijst heeft met afschuw kennis genomen van deze daden, en verwerpt deze met klem.

De Roosendaalse Lijst is een afspiegeling van de maatschappij, waarin inwoners van de gemeente met diverse achtergronden samen werken aan leefbare wijken en dorpen. Deze leefbaarheid bereiken we enkel door in goede harmonie met elkaar om te gaan, en door het aangaan van een gezonde discussie om te komen tot een eenduidig standpunt. Wat iemands achtergrond of geaardheid is, mag geen rol spelen. Met de verschillen die we hebben, kunnen we elkaar versterken. We moeten elkaar niet beoordelen of veroordelen omdat we een ander geloof aanhangen of een andere culturele of etnische achtergrond hebben. Voor een dergelijke discriminatie, in welke vorm dan ook, is er binnen de Roosendaalse Lijst geen ruimte. Wel is er ruimte voor mensen die – ongeacht geaardheid of achtergrond- een positieve bijdrage willen leveren aan onze gemeente. De Roosendaalse Lijst roept iedereen dan ook op, om mensen te beoordelen op hun kwaliteiten, en ook om niet de fout te maken door –in de huidige situatie- alle Roosendalers met een ander geloof of een andere achtergrond dan die van jezelf, te gaan zien als een bedreiging.

Laten we in Roosendaal werken aan het goede voorbeeld om een samenleving op te bouwen, waarin samenwerking met, en respect en waardering voor elkaar de basis is.

 

John van den Bemd, Voorzitter Roosendaalse Lijst