Ombudsman – Betrokken en met resultaat!

Wim Matthijssen is ombudsman voor de Roosendaalse Lijst. Wim houdt zich bezig met allerlei vraagstukken binnen de Roosendaalse samenleving. Wim wordt met enige regelmaat door de inwoners van gemeente Roosendaal geattendeerd op onderwerpen die aandacht verdienen. Maar hij pakt ook op eigen initiatief en op verzoek van de fractie van de Roosendaalse Lijst onderwerpen op.

Sinds dat Wim actief is als ombudsman, heeft hij al zeven verschillende zaken opgepakt. Soms was een doorverwijzing naar de juiste persoon binnen de gemeente al een goede oplossing. Daarnaast zijn er meerdere dossiers met succes afgehandeld. Een aantal voorbeelden van de resultaten van Wim’s inzet:

Verbeteren verkeersveiligheid
Aan het kruispunt aan de Vroenhoutseweg – Wouwbaan was een onveilige en onoverzichtelijke situatie ontstaan door een coniferenhaag die het zicht ontnam. De haag groeide zo dicht dat het zicht werd belemmerd en ook de lantaarnpaal verdween in de bossen. Om het zicht op het naderende verkeer aan de Wouwbaan te verbeteren, maar ook om het straatbeeld te verbeteren, heeft Wim een melding gemaakt bij de gemeente. Binnen enkele weken werd de haag gesnoeid en is de situatie opgelost. De gemeente heeft aangegeven extra aandacht te hebben voor de situatie in de toekomst.

Aandacht voor het groenonderhoud
Verschillende inwoners klaagden over het slechte onderhoud aan plantsoenen. Hierover heeft de ombudsman een sterk signaal naar de fractie van de Roosendaalse Lijst afgegeven. Onder andere hierop heeft burgerraadslid Andre Verstijlen raadsvragen gesteld of de aanpak naar de toekomst verbeterd gaat worden.

Direct handelen bij overlast
De gemeente heeft een bankje geplaatst aan de Krampenloop. Ondanks dat het een mooi stukje Roosendaal is, werd het bankje niet gebruikt om te genieten van het uitzicht. Steeds meer personen maakten rommel bij de bank en de overlast in de buurt nam toe. Het bewonersplatform en Wim hebben een melding gemaakt over het betreffende bankje. Enkele weken later is het bankje weggehaald en daarmee is ook de overlast verholpen.

Loop je ergens tegen aan, heb je vragen, klachten, tips en of een opmerkingen? Neem dan contact op met Wim via ombudsman@roosendaalselijst.nl