Onderzoek naar leegstandsheffing

V&D Roosendaal

De constatering is onontkoombaar: leegstand tekent zich af in de vorm van zowel onbewoonde woningen als ongebruikte bedrijfspanden in Roosendaal. Deze leegstand vormt niet alleen een uitdaging voor het efficiënt gebruik van vastgoed, maar kan tevens de leefbaarheid en economische dynamiek van onze gemeente beïnvloeden. Daar wil de Roosendaalse Lijst graag wat aan doen. Door middel van een leegstandsheffing probeert de fractie van de Roosendaalse Lijst de investeringen in Roosendaal voort te trekken.

In navolging van succesvolle praktijken elders, met name in steden zoals Amsterdam en verschillende locaties in Vlaanderen, beoogt de Roosendaalse Lijst het onderzoek naar een leegstandsheffing als instrument ter vermindering van leegstand en bevordering van actief vastgoedgebruik te stimuleren.

De Roosendaalse Lijst verzoekt het college om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en effecten van het implementeren van een leegstandsheffing in onze gemeente, gebaseerd op de bewezen modellen toegepast in eerdergenoemde steden. Hierbij is specifieke aandacht nodig voor de mogelijke positieve effecten op het reduceren van leegstand, het stimuleren van actief vastgoedgebruik en de financiële implicaties voor Roosendaal. Samen maken we Roosendaal mooier.

Update; In de raadsvergadering van 21 december 2023 is het voorstel voor een onderzoek naar de verhuurdersheffing en het opmaken van een leegstandsverordering met een meerderheid van stemmen aangenomen.