Opening park Van Goghlaan

Tussen de Van Goghlaan en Scherpdeel is onlangs een nieuw park ontstaan. Vanwege het project Smart Climate Grid is het hele gebied op de schop gegaan. Smart Climate Grid staat voor een innovatief en bijzonder energiesysteem. Het is uniek voor Nederland, omdat het twee bestaande energiebesparende systemen combineert: het maakt gebruik van restwarmte van de vuilverbrandingsinstallatie SITA ReEnergy, maar ook van warmte-koude-opslag uit de aarde. Om dit energiesysteem te kunnen realiseren, heeft de provincie een proeftuinsubsidie Duurzame ontwikkeling toegekend. Het water, met een warmte van 42 graden, wordt via een buizennetwerk over een afstand van 1100 meter richting De Kade vervoerd. Het buizennetwerk moest ook onder een stuk grond door tussen huizen aan de Van Goghlaan en Scherpdeel.

Naast de gemeente zagen ook vele bewoners uit de Van Goghlaan nu kans om het eerst niet zo aantrekkelijke gebied opnieuw in te richten. Ieder dinsdagavond kwamen bewoners vanuit de verschillende pleintjes van de Van Goghlaan bijeen om zich samen met de gemeente in te zetten voor de nieuwe inrichting van het gebied.

De band is zo sterk geworden tussen inwoners dat er nu een zeer actieve bewonersgroep is die allerlei activiteiten organiseert voor de bewoners en dan natuurlijk het liefst in het park. Ook wordt gezamenlijk toezicht gehouden op het park en dragen de buurtbewoners zorg voor een schone omgeving.

Het park is officieel door de bewonersgroep in gebruik genomen. Er waren bij dit moment vele bewoners en de middag werd muzikaal omlijst door ProosTT. Als cadeautje ontvingen de bewoners van Dion van de Broek, gemeente Roosendaal, een Kubb spel. Dit buitenspel kunnen buurtbewoners gezellig in het park spelen met elkaar. Bij de opening werd dit spel gespeeld door onder meer Yvonne de Beer en Saskia Schenk, maar laatstgenoemde moest snel het veld ruimen vanwege het gevaar voor omstanders (stokken vlogen alle kanten op, behalve de goede). Het was een gezellige middag met goed weer en we zijn in Roosendaal weer een parel rijker.

Van Goghpark 1