Openluchttheater Vrouwenhof

Openluchttheater Vrouwenhof

Het Openluchttheater Vrouwenhof, een historische en culturele locatie voor de gemeente Roosendaal. De Roosendaalse Lijst ziet voor het openluchttheater enorm veel potentie voor de toekomst. Deze willen wij graag optimaal benutten, en door middel van deze motie, hopen wij dat ook te gaan bereiken.

Met de huidige stand van zaken zijn is de Roosendaalse Lijst niet tevreden, er staan geen voorstellingen gepland voor dit jaar, en in de gepresenteerde plannen van de wethouder is het nog niet duidelijk WIE nu de nieuwe kartrekker van het theater gaat worden.

Zoals in de beantwoording van de eerder gestelde vragen al stond, zijn er voor het jaar 2023 enkel mogelijkheden om iets te organiseren voor het evenementenbeleid. 

Over minder dan 9 maanden vervalt de huidige wet milieubeheer, en zal deze overgaan in de nieuwe omgevingswet. De nieuwe wet schrapt 1 belangrijk begrip, namelijk het begrip “inrichting”. Momenteel, in 2023, wordt de kring als een dergelijke inrichting aangemerkt, maar per 2024 dus niet meer. Dit zou mogelijkheden moeten bieden om in 2024 de exploitaitie van het OLTV onder de vleugels van de Kring te kunnen brengen. De plannen lagen immers al klaar en kunnen dus mogelijk toch in 2024 uitgevoerd worden.

Voor 2024 zouden we dus goed op de rit moeten zijn, voor 2023 staat er nog een vraag open. In onze motie verzoeken wij voorstellingen te laten organiseren, zodat er voor dit jaar toch nog actviteiten kunnen plaatsvinden. De fractie van de PvdA gaf al aan dat er meerdere artiesten ruimte zouden hebben om op te kunnen treden. De Roosendaalse Lijst verzoekt daarom dan ook de wethouder: treedt in contact met een van onze vele maatschappelijke organisaties met de vraag of ze voor dit jaar zich in willen zetten om een aantal voorstellingen in het OLTV te organiseren. 

Tot slot heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst de renovatie van het huisje bij de ingang van het OLTV opgenomen in de tekst van de motie. De wethouder heeft aangegeven deze te willen opknappen.