Parkeervisie terug naar de tekentafel

De Roosendaalse Lijst wil graag dat Roosendaal een leefbare en gastvrije stad is voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers. Een stad waar voldoende ruimte is voor groen, schone lucht, verkeersveiligheid een stad die voorbereid is op de verandering van het klimaat. Een gastvrije stad waar het goed toeven is, ook voor de regio. Een stad met voldoende parkeerplaatsen waar parkeren geen belemmering mag zijn om naar Roosendaal te komen. Dat zijn uitgangspunten die wij  onderschrijven. 

Een parkeervisie gaat om het formuleren van een gezamenlijk toekomst beeld. Wat ons betreft moet in de parkeervisie er nog wat aan de knoppen gedraaid worden, gezien de reacties van het cultuurcluster, Collectief Roosendaal, Koninklijke Horeca Roosendaal, Vereniging Vastgoed-eigenaren, Promotiestad Winkelstad Roosendaal en Wereldhave. Zij stellen voor voordat de visie wordt vastgesteld eerst duidelijke tellingen en een gedegen onderzoek wordt gedaan om de capaciteit van de parkeergarage te kwantificeren. De Roosendaalse Lijst heeft hun zienswijzes  gelezen en delen hun zorgen.

In de parkeervisie wordt voorgesorteerd op het terugbrengen van autogebruik. Waar dat in de toekomst wellicht passend zal zijn, moeten we ook wel realistisch zijn. Veel inwoners in onze gemeente met een modaal inkomen zijn afhankelijk van hun auto voor werk en dagelijkse boodschappen. Luxere opties zoals thuiswerken en dure elektrische fietsen behoren voor deze grote groep niet altijd tot de mogelijkheden. Laten we dus niet te rigoureus het aantal parkeerplekken verminderen is onze stelling want dit leidt slechts tot  meer frustratie. En die frustratie is al erg hoog. Dit merken wij bij de inwoners van de Fortuinstraat maar ook inwoners uit de Van Gilselaan hebben ons benaderd om het groeiende parkeerprobleem in hun straat onder de aandacht te brengen. Ook moeten we rekening houden dat bepaalde groepen mensen (mindervalide) organisaties ( bv thuiszorg)die goed vervoer nodig hebben probleemloos bij hun bestemming kunnen komen. 

Het Cultuurcluster, ondernemers in horeca en detailhandel en evenementen in de binnenstad hebben een regionale functie. Zij willen investeren en groeien, zij zorgen dat het goed verblijven is in Roosendaal.  De stand van zaken rond de ontwikkelingen van de parkeergarage Biggelaar is nog onduidelijk. Gaan we daar parkeerplaatsen inleveren of komen er woningen, tot nu toe nog een groot vraagteken.

Communicatie is in de totstandkoming van deze Parkeervisie ook nog een verbeterpuntje…. Collectief Roosendaal heeft altijd al betrokken willen zijn bij de parkeervisie maar volgens Collectief Roosendaal duurde de sessie over de parkeervisie met Spark slechts 30 minuten. Heel beperkt volgens Collectief waarbij er ook geen enkel aangedragen punt terug te vinden was in de visie. Uit de toelichting van de parkeervisie maken we op dat er geen gesprekken zijn gevoerd met Cultuurcluster en bewonersplatforms.

De Roosendaalse Lijst heeft tijdens de commissievergadering vragen gesteld aan de wethouder. De wethouder kon ons niet overtuigen om de parkeervisie voor besluitvorming naar de raad te sturen. 

Conclusie : wethouder moet haar huiswerk overdoen.