Raadsvraag diefstal (electrische) fietsen

Op 1 september 2021 heeft de Roosendaalse Lijst vragen gesteld over de vele (elektrische) fietsen
die werden gestolen, zélfs uit de ‘bewaakte’ fietsenstalling van het NS-station Roosendaal. Het blijkt
dat sinds december 2020 het “schering en inslag” is dat met name nieuwere fietsen worden gestolen.
Ook in de commissievergadering van 26 januari jl. met als onderwerp ‘het Raadsvoorstel Integraal
Veiligheidsplan 2023-2026’ is door de Roosendaalse Lijst hiervoor aandacht gevraagd.

De portefeuillehouder herkende het probleem en heeft hierop toegezegd dat met name bij de bewaakte
fietsenstalling van het NS-station aanvullende maatregelen getroffen zouden gaan worden. Over de
ernst van het probleem hebben wij nu veelvuldig gesproken met gedupeerden en mensen die nu
betrokken zijn bij de fietsenstalling van de NS zelf. Door hen wordt bevestigd dat het aantal gestolen
fietsen hoog is en wekelijks stijgt. Er wordt nu zelfs gesproken over 2 tot 3 fietsen per week uit deze
‘bewaakte’ stalling.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen;

  • Zijn er bij u cijfers bekend met betrekking tot de diefstallen uit deze stalling? Bent u bereid om
    deze met de gemeenteraad te delen vanaf 2020 t/m heden?
  • Welke acties (in de vorm van toegezegde beheersmaatregelen) zijn er door u uitgezet om de diefstallen te voorkomen en wat zijn hiervan de resultaten? Graag een toelichting.
  • De NS is eigenaar van de stalling. Is bij u of de politie bekend wat zij gedaan hebben sinds september 2021? Graag een toelichting.

Over het algemeen worden er elektrische, dure fietsen gestolen. Vaak zijn deze door een
verzekeringsmaatschappij gedekt en moet deze het bedrag uitkeren.

Heeft u contact gehad met de overkoepelende organisatie van verzekeringsmaatschappijen om
wellicht een pilot op te starten om gezamenlijk met deze organisatie – gemeente – NS – Politie te
kijken naar mogelijkheden om de diefstallen een halt toe te roepen? Graag een toelichting.