Raadsvraag: Huisvesting arbeidsmigranten Essenseweg Nispen.

Geachte voozitter,
Onlangs hebben wij vernomen dat het pand Essenseweg 59 in Nispen verkocht gaat worden aan een
vastgoed handelaar die dit pand wil gaan gebruiken voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
ln septembe r 2018 zijn er reeds 180 arbeidsmigranten gehuisvest op het terrein van Zonneland in
Nispen. Hiernaast is men, op de grens aan Nederlandse zijde op dit moment aan de Antwerpseweg in
Nispen, ook een locatie aan het herinrichten welke geschikt gemaakt is voor arbeidsmigranten.
Het aantal inwoners in Nispen is gegroeid tot1725in2022 (bron: allecijfers.nl). Dit is incl. de 180
arbeidsmigranten. Dit aantal is al meer dan 10o/o van de totale bevolking in Nispen. Hier komen de
nieuwe bewoners aan de Antwerpseweg nog bij. Dit geeft voor een dorp als Nispen een onevenredige
verhouding.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen;

Ben u bekend met de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie Essenseweg 59
in Nispen? Zo nee, bent u bereid om zich hierover te (laten) informeren?

Antwoord: Op dit moment is geen aanvraag omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie bekend bij ons. Op basis van de signalen uit de buurt, zijn we wel in gesprek met de omgeving en
volgen uiteraard de ontwikkelingen ter plaatse. Echter heeft er nog geen overleg plaatsgevonden met
de nieuwe eigenaar, zodat nog niet duidelijk is welke functie of invulling men beoogd.

Mag op deze locatie huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvinden? Zo ia/nee, graag een
toelichting hierop.

Antwoord: Volgens het bestemmingsplan is een (beperkt) gebruik ten behoeve van de huisvesting van
arbeidsmigranten (logies) mogelijk vanwege de horecabestemming. Dit is echter alleen toegestaan op
de begane grond.

Bent u het met de Roosendaalse Lijst eens dat op een populatie van 1.725 bewoners, waarvan
al meer dan 10% bestaat uit arbeidsmigranten dit een onevenredig aantal is op het totaal? Graag een toelichting.

Antwoord; Het college hanteert altijd het geldende bestemmingsplan als toetsingskader bij de aanvraag voor de huisvesting van Arbeidsmigranten. Het procentuele aantal ten opzichte van het totaal is hierin niet opgenomen als kader.


Marco Schillemans en lnge Raaijmakers

Ook de BNdeStem schreef hier een artikel over. Verder lezen? Klik hier.