Roosendaal staat er financieel goed voor

Jaarrekening 2014 en Bestuursrapportage 2015: Roosendaal staat er financieel goed voor.

Tjdens de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces zijn de jaarrekening 2014 en de Bestuursrapportage 2015 behandeld. Uit beide documenten bleek dat de Gemeente Roosendaal er financieel goed voorstaat. Dit is het resultaat van een solide en betrouwbaar beleid gedurende de voorbije jaren waarbij de Agenda van Roosendaal steeds weer zijn vruchten afwerpt. Er is ruimte voor investeren en innovatie en extra bezuinigingen bleken opnieuw niet nodig. De Roosendaalse Lijst amendeerde met succes één onderdeel uit de Jaarrekening: er werd al 1,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het economisch actieplan, zonder dat er een onderbouwd plan lag. Door het amendement wordt het geld pas vrijgegeven als er een gedegen voorstel gepresenteerd is; dit onder het motto: geen plan, geen geld.  De Bestuursrapportage gaf vooralsnog geen reden tot paniek: een klein tekort waarbij de gemeente nog zeven maanden de tijd heeft om dit weg te werken.  Bij de behandeling werd ons verzoek tot een evaluatie van de nieuwe opzet van de Bestuursrapportage overgenomen door de voorzitter van de auditcommissie.

 Eric de Regt.