Roosendaals Treffen

Fractielid Gert Jan van Oosterbosch is door ZuidWest FM geïnterviewd over de vragen die hij heeft gesteld inzake het Roosendaals Treffen. In 2015 is de laatste editie van dit feest georganiseerd, maar is sindsdien meerdere keren afgelast om verschillende redenen. De Roosendaalse Lijst ziet het Roosendaals Treffen als het festival waar verenigingen, sportclubs en maatschappelijke instellingen zich kunnen presenteren aan alle inwoners van de gemeente. Gemeente Roosendaal heeft immers genoeg te bieden. De hardwerkende vrijwilligers achter al deze organisatie verdienen het podium omdat zij zich voortdurend inzetten voor onze gemeente.

De beantwoording van de vragen door het college was duidelijk. Voor nu wordt er nog geen nieuwe editie van het evenement georganiseerd. Argumenten die hiervoor werden genoemd is dat er geen animo zou zijn onder de verenigingen. Dit vinden wij raar, zeker omdat het college heeft aangegeven dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden na afloop van de voorgaande edities.

Wat wel opviel is dat het college voornemens is om een soortgelijk festival te organiseren. Hiervan is nog niet duidelijk waar, wanneer en in welke opzet dit georganiseerd zou worden. De Roosendaalse Lijst gelooft juist in de kracht van het evenement zoals het werd georganiseerd. Wel zijn er een aantal verbeterpunten die bij kunnen dragen aan de continuïteit van het evenement. De voornaamste les die we uit het verleden zouden kunnen trekken is om het evenement meer klimaatproof te maken. Normaliter zijn veel activiteiten van het Roosendaals Treffen in de buitenlucht. Echter ziet de Roosendaalse Lijst wel kansen om het deels binnen te organiseren. Denk aan een combinatie van locaties zoals bijvoorbeeld de Kring, het Huis van Roosendaal, het Tongerlohuys, de Bioscoop en de Bibliotheek. Daarnaast zou ook de Sint Jan ruimte moeten kunnen bieden voor dit evenement.

In de commissie van 13 april zal de Roosendaalse Lijst aandacht vragen voor het lot en de toekomst van het Roosendaals Treffen.