Roosendaalse Lijst kiest Inge Raaijmakers als lijsttrekker

Tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 11 december jl. is Inge Raaijmakers gekozen tot onze lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.


Inge Raaijmakers: “Ik ben trots dat de leden van de Roosendaalse Lijst mij het vertrouwen hebben gegeven. Het is een grote verantwoordelijkheid om de rol van lijsttrekker te vervullen. Maar ik heb er enorm veel zin in om samen met de andere kandidaten ons verhaal te vertellen. In de huidige tijd van tegenstellingen is het belangrijk dat we naar elkaar blijven luisteren en in gesprek blijven. We gaan dus ook de komende periode met inwoners in gesprek over onze stad en dorpen. We zetten alles op alles om onze stad en dorpen nog groener, leefbaarder en veiliger te maken. “

Kieslijst

De leden hebben ook de kieslijst vastgesteld.Voorzitter John van den Bemd: “de Roosendaalse Lijst wil inzetten op verjonging in onze fractie. Met deze kieslijst hebben we een mooie mix tussen ervaren mensen en jonge enthousiaste mensen. Met Gert-Jan van Oosterbosch, Stijn van Looveren en Mikail Tekindemir staan drie jongeren in de top 15. Zoals we van de Roosendaalse Lijst gewend zijn, staan onze kandidaten vol in onze maatschappij, zowel in de stad als in onze dorpen. Met dit team gaan we ons de komende jaren 100% inzetten voor onze stad en dorpen. “

De kieslijst laat ook zien dat de Roosendaalse Lijst afscheid neemt van een aantal mensen. Naast Toine Theunis (wethouder) en Charl Goossens (fractielid) stopt ook Yvonne de Beer na 16 jaar als raadslid. Yvonne is één van de langstzittende raadsleden. We zijn Toine, Charl en Yvonne zeer erkentelijk voor wat zij voor de Roosendaalse Lijst maar bovenal voor Roosendaal hebben betekend.