Roosendaalse Lijst kiest voor de toekomst!

Roosendaalse Lijst kiest voor de toekomst!

In haar ledenvergadering van 14 november heeft de Roosendaalse Lijst haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld.

De huidige wethouder Toine Theunis werd unaniem gekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook in 2014 was hij lijsttrekker en wist met de Roosendaalse Lijst negen zetels te behalen en werd daarmee de grootste partij in de gemeenteraad.

De rest van de kieslijst kent veel vertrouwde gezichten, maar ook is gekozen voor vernieuwing. Nieuwkomers in de top 10 zijn onder andere Inge Raaijmakers (3) en Peter Raijmaekers (7). De rest van de kieslijst is als volgt:

1 Toine Theunis
2 Eric de Regt
3 Inge Raaijmakers
4 Charl Goossens
5 Cor Gabriëls
6 René van Broekhoven
7 Peter Raijmaekers
8 Yvonne de Beer
9 Sjef van Dorst
10 Jos Vrolijk
11 Kees Hoendervangers
12 Marco Schillemans
13 Pieter de Graeff
14 Dick Kasteel
15 Gert de Jonge
16 Ruud de Kort

Verder is bekend geworden wat belangrijke items zijn die in het verkiezingsprogramma terug zullen komen. Deze punten zijn onder andere de vermindering van overlast in de wijken en dorpen, waarbij met name de drugsoverlast extra aandacht krijgt. Ook wordt ingezet op betere bereikbaarheid van wijken en dorpen (ontsluitingswegen, snelle fietsverbindingen).

Ook wil de Roosendaalse Lijst nog meer gaan inzetten op “zorg op maat” (ondersteuning van mantelzorgers, opvang en begeleiding van verwarde personen).

Omdat de Roosendaalse Lijst kiest voor de toekomst, moet Roosendaal ook aantrekkelijker worden voor de jeugd. Uiteraard blijven ook de vertrouwde punten van de Roosendaalse Lijst ( vitale wijken en dorpen, sterk verenigingsleven, cultuur en sport) terugkeren in het nieuwe verkiezingsprogramma.

Als pdf voor download: zie link : LINK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijsttrekker Toine Theunis wordt gefeliciteerd door partijvoorzitter John van den Bemd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De top 3 van de kieslijst van de Roosendaalse Lijst, v.l.n.r. Lijstrekker Toine Theunis, Inge Raaijmakers ( nr. 3) en Eric de Regt ( nr. 2)