Roosendaalse Lijst legt contact tussen bewoners Freijterslaan en Gemeente Roosendaal

Naar aanleiding van door de bewoners onveilig ervaren verkeerssituatie hebben Peter Raijmaekers en Marco Schillemans van onze partij geschakeld met de gemeente. Na een goed overleg met de bewoners wordt er een aantal acties op touw gezet waar de bewoners heel tevreden mee zijn. Zo komt er meetinstrument om de snelheden te meten, waar na verloop van tijd eventueel gekozen wordt voor een flitspaal die vanuit de Rijksoverheid beschikbaar komt.

In ieder geval zal een zogeheten smiley geplaatst worden die de hardrijders tot bedaren moet brengen. Ook wordt er versneld aandacht geschonken aan delen van de weg zelf die verbetering behoeft en zorgt voor onaangenaam geluidsoverlast. Kortom: actie in de Freijterslaan ter verhoging van het veiligheidsgevoel!