Roosendaalse Lijst stel vragen over woningbouwambities nieuwe college

In 2021 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde Woonagenda 2021 -2025 van Roosendaal
vastgesteld. Actualisatie van de woonagenda is gebaseerd op uitvoerig woningmarktonderzoek. De
door de wethouder RO gedane uitspraken in BN De Stem van 19 oktober jl. (zie HIER) wijken sterk af
van de in 2021 vastgestelde woonagenda.

De Roosendaalse Lijst kijkt hier kritisch naar de boodschap van het huidige college over de ambities om naar 100.000+ inwoners te gaan. Eerder gedegen onderzoek heeft immers aangetoond dat de vraag niet zo groot is al dat de wethouder RO aangeeft in zijn uitspraken. De Roosendaalse Lijst volgt de komende jaren de ontwikkelingen in dit dossier op de voet. Dat er gebouwd moet worden staat buiten kijf, de Roosendaalse Lijst is daarom ook heel benieuwd hoe de wethouder RO de komende jaren invulling gaat geven aan deze woningbouwopdracht.

Meer lezen? (zie HIER)