Roosendaalse Lijst na 50 jaar nog springlevend

50 jaren geleden deed Piet Rampaart voor het eerst met een eigen lijst mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen. De partij waar hij op dat moment deel van uitmaakte viel uit elkaar. Maar Piet Rampaart had een doel voor ogen, dat hij als volgt omschreef: “Ik ben maar een doodgewone jongen. Geboren en getogen in Roosendaal. Nou ja, voor je eigen gemeente werk je nou eenmaal graag.”

Dat doodgewone en dat doel zijn nog steeds de belangrijkste pijlers van de Roosendaalse Lijst. Omdat we met twee voeten in de samenleving staan, weten we wat er speelt in de wijken en dorpen. Onze normen en waarden zijn ook bepalend voor onze manier van werken: positief, niet bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen of om de handen uit de mouwen te steken, maar vooral ook correct. Een discussie wordt gevoerd op inhoudelijke argumenten om te komen tot het beste resultaat of compromis. Een discussie wordt door de fractie van de Roosendaalse Lijst altijd gevoerd op basis van feiten, zonder onverantwoorde aannames.

De verschillende “oudgedienden” die een bijdrage hebben geleverd aan onze jubileumuitgave missen soms de gemoedelijke familiaire sfeer in de gemeenteraad die er niet altijd meer lijkt te zijn. De Roosendaalse Lijst wil een bepalende rol blijven spelen in de lokale politiek. Dat zullen we blijven doen op basis van onze normen en waarden, en op basis van onze missie:
“Wij zijn de Roosendaalse Lijst. Door te luisteren en belangen af te wegen verbinden wij mensen en organisaties, waardoor we resultaten boeken voor een beter Roosendaal voor alle Roosendalers”

Ik spreek het vertrouwen uit dat we onze rol vast zullen blijven houden, en dat we constructief en respectvol zullen blijven werken.

Onze historie is vastgelegd in een speciale uitgave, waarvoor we al een belangrijke basis hadden middels het boekje dat 10 jaren geleden door Steven Adriaansen is geschreven. Deze basis hebben wij aangevuld met feiten en anekdotes om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de afgelopen 50 jaren.

John van den Bemd
Partijvoorzitter Roosendaalse Lijst

Voor een pdf versie van de jubileumuitgave, zie link : LINK