Samen met bewoners de financiële kaders bepalen voor 2017

Met het onlangs bekend geworden voordeel uit de septembercirculaire en mogelijk andere, nu nog niet bekende factoren, stelt de RL voor hier vooralsnog enigszins terughoudend mee om te gaan. Daarom heeft hebben we een motie ingediend om het College op te dragen een interactief proces met de Raad en samenleving te initiëren om, voorafgaande aan de kadernota 2017, richtinggevende uitgangspunten op te halen. Dit voorkomt ook de gedachte van een vooraf dichtgetimmerd Raadsvoorstel.

Voor aangenomen motie, zie link: LINK