Sjef van Dorst legt Raadslidmaatschap neer

Sjef van Dorst, sinds 2010 Raadslid namens de Roosendaalse Lijst, heeft te kennen gegeven deze functie met ingang van heden naast zich neer te leggen. Sjef geeft aan dat hij momenteel, wegens omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om zich voor de volle 100% in te zetten voor deze belangrijke functie hetgeen hij wel van zichzelf eist.
Met pijn in zijn hart heeft hij daarom dit voor hem moeilijke besluit genomen. Wel heeft Sjef aangegeven dat hij de mogelijkheid openhoudt om ooit nog terug te keren.

Het bestuur en de fractie van de Roosendaalse Lijst betreuren zijn beslissing maar hebben begrip voor de gemaakte keuze. Sjef ontplooide zich de voorbije negen jaar tot een kundig en waardevol raadslid. Met name op “zijn” dossiers “Cultuur” en “Binnenstad” toonde hij zich een ware ambassadeur voor onze gemeente. Zijn werkwijze kenmerkte zich door een grote mate van passie, bevlogenheid en gedrevenheid. Vooral achter de schermen was hij een echte verbinder en netwerker.

Sjef, enorm bedankt voor al je inzet voor onze partij en voor de Roosendaalse gemeenschap!

De ontstane vacature in de Raad en in de fractie zal worden ingevuld door Kees Hoendervangers, de eerstvolgende op de kieslijst bij de Roosendaalse Lijst. Kees heeft al een periode Raadservaring en zal vrij geruisloos in kunnen schuiven. We wensen Kees veel succes en wijsheid toe!

Fractie Roosendaalse Lijst.