Snelle start herontwikkeling V&D gewenst

V&D Roosendaal

De RL is blij met de komende ontwikkeling wat betreft sloop van het oude V&D pand en de realisatie van nieuwe appartementen. Wel twijfelt de grootste oppositie partij nog aan de juiste invulling van de autoluwe binnenstad en de inzet van de wethouder inzake de unaniem aangenomen motie “onderzoek uitbreiding parkeergarage nieuwe markt”

Donderdag 17 mei j.l. debatteerde de gemeenteraad Roosendaal over het vaststellen van het bestemmingsplan “Hoek dr. Braberstraat – Roselaarplein” Een naam die volgens Sjef van der Touw van de Roosendaalse Lijst nogal een understatement is. Het gaat hier namelijk om de Hoek Roselaarplein en de helft van de Dr. Braberstraat tot aan de oude markt. De Roosendaalse lijst zegt blij te zijn met deze ontwikkeling en kan niet wachten tot de sloopkogel door het huidige leegstaande pand gaat.

“Maar zet de wethouder wel hoog genoeg in als het gaat om de inzet op een mogelijke realisatie van uitbreiding van de parkeergarage nieuwe markt en de oproep om hier het gesprek over te voeren met de initiatiefnemer van de toekomstige appartementen op deze locatie?” Dat is wat het raadslid zich hardop afvraagt tijdens de behandeling in de commissie.

Daarnaast is de RL ook benieuwd hoe er straks zowel voor parkeren als voor laden en lossen gebruik gemaakt gaat worden van de omgeving van het huidige busstation, het Roselaarplein en de DR. Braberstraat. Het schrikbeeld wat volgens Sjef van der Touw in 1e termijn door de wethouder wordt geschetst als het gaat om pakketbezorger en boodschap bezorgers staat volgens hem haaks op het beeld wat geschetst is in de visie Dr. Braberstraat van 1,5 jaar terug, waarin wordt gesproken over een voetgangers vriendelijke groene leef- en verblijfsomgeving.

Wethouder van Gestel weet dit beeld in de loop van de vergadering te nuanceren en zegt toe bij het eerstvolgende gesprek met de initiatiefnemer van het nieuwe complex het gesprek aan te gaan wat betreft de mogelijkheden van ondergronds parkeren i.c.m. eventuele uitbreiding van de parkeergarage nieuwe markt.