Stand van zaken woonwagens

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen gesteld aan het college inzake standplaatsen voor woonwagens:

Geachte voorzitter,

In de vorige bestuursperiode werden er vanuit de toenmalige oppositie regelmatig vragen gesteld rondom woonwagens. De oproep o.a. door de toenmalige protestactie van woonwagenbewoners via vragen en een motie was om actief werk te maken van meer plekken voor woonwagens. Naar ons begrip is door het vorige college een woonwagenbeleid gemaakt, zijn de concept bestemmingsplannen gereed en is er overleg geweest met betrokkenen. Hierdoor konden er ‘snel’ 6 tot 7 nieuwe plaatsen worden gerealiseerd. Tot op heden blijft het echter stil vanuit het huidige college op dit gebied. 

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen; 

1. Wat is de huidige stand van zaken rondom het realiseren van nieuwe plekken voor woonwagens en waarom blijft het al geruime tijd stil op dit gebied? Graag een toelichting.

2. Wanneer verwacht u de extra (6 a 7) plekken voor woonwagens te kunnen realiseren?

3. Hoe groot is de wachtlijst op dit moment en wat zijn de vervolgstappen om in de toekomst meerdere plekken te realiseren?

Namens de Roosendaalse Lijst

René van Broekhoven & André Verstijlen