Stop de verloedering van villa Vrouwenhof!

Verloedering Vrouwenhof

Als we terugkijken wat villa Vrouwenhof de afgelopen maanden heeft meegemaakt, illegale verblijvers, ingegooide ramen en wateroverlast, is het van groot belang dat we de vinger aan de pols houden tegen verdere verloedering. Daarom heeft de Roosendaalse Lijst de beantwoording van raadsvragen over villa Vrouwenhof op de agenda gezet om nog meer duidelijk te krijgen over de stand van zaken.

Na de commissievergadering is de toekomst van villa Vrouwenhof echter nog steeds onzeker omdat het college niet de regie heeft. Wel is er goed contact met de curator. Er is inmiddels een bod uitgebracht op villa Vrouwenhof en waarschijnlijk weten we in oktober meer over de stand van zaken.

Wat de Roosendaalse Lijst betreft moet de nieuwe eigenaar een gevoel hebben voor historische, sociale en culturele waarde, die villa Vrouwenhof en het park ook hebben.

Villa Vrouwenhof hoort bij het park en het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. We blijven er kort op zitten om ervoor te zorgen dat dit zo blijft.