Te late beantwoording van raadsvragen “verrassing” voor Burgemeester en college.

Raadsvraag

Burgemeester Han van Midden geeft op voorspraak van de Roosendaalse Lijst aan verrast te zijn door het hoge percentage van te laat beantwoorde raadsvragen. Ondanks dat van Midden niet blij is met deze constatering, is hij wel blij met de kritische vragen van de Roosendaalse Lijst hierover.
 
Zonder tijdige antwoorden kun je je werk als raadslid niet doen
Afgelopen 2 jaar zat het uitstel van de beantwoording van schriftelijke vragen op afgerond 30 en 25 procent. Volgens Roosendaalse Lijst raadslid Sjef van der Touw een veel te hoog percentage. Hij kraakte hierover donderdag 25 januari een kritische noot richting de portefeuillehouder Burgemeester Han van Midden. Volgens van der Touw is het te laat beantwoorden van vragen in het bedrijfsleven ondenkbaar. ‘Welke klant zou het accepteren dat hij langer dan 30 dagen op een antwoord moet wachten, hoe complex de materie ook is?

Waar een raadslid vanuit de grootste coalitiepartij de door de Roosendaalse Lijst neergezette kritische toon nog probeerde af te zwakken en te bagataliseren, stak burgemeester van Midden direct de hand in eigen boezem en zag hij wél in hoe belangrijk het is dat een raadslid zijn of haar werk goed kan doen. Hij roemde het dualisme wat hier duidelijk tot zijn recht kwam en begon daarna zijn termijn door van der Touw “gewoon gelijk” te geven. De gestelde vragen door de Roosendaalse Lijst en de PvdA (Paul Klaver) hebben ervoor gezorgd dat er verder diepgaand onderzoek is gedaan naar de beantwoording van raadsvragen. En daaruit is de conclusie naar voren gekomen dat er veel meer raadsvragen te laat beantwoord werden dan dat het college zich realiseerde. “Wij dachten dat we op ongeveer 10% zaten en dan maar met een overschrijding van enkele dagen” zei van Midden. “Maar uit dit onderzoek bleek inderdaad dat het om veel meer ging”. De burgemeester gaf de raad te kennen dat er vanaf het moment van het stellen van de raadsvragen over het uitstel direct een verbeterslag is ingezet en dat dit ook al tot verbetering heeft geleid.

Een goede democratie vereist open en transparante communicatie
Volgens het reglement van orde van de gemeente Roosendaal vindt schriftelijke beantwoording van raadsvragen zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller en de overige raadsleden hiervan gemotiveerd in kennis. Volgens van der Touw is snelle en volledige beantwoording van raadsvragen essentieel om het werk als raadslid te kunnen doen. “Een goede democratie vereist open en transparante communicatie tussen bewoners en hun gekozen vertegenwoordigers. Trage of niet volledige beantwoording ondermijnen dit principe en kunnen leiden tot minder vertrouwen in het politieke proces. Het gaat dus ook om het behouden van de waarden die onze democratie vormen.”

In de 2e termijn van het debat kreeg de Roosendaalse lijst bijval van dhr. Weezenbeek van Vitaal Liberaal. Paul Klaver van de PvdA sprak zijn waardering uit richting de burgemeester over hoe hij door de stof van het dossier is gegaan en zorgvuldig heeft uitgezocht hoe het zit. De door de Roosendaalse Lijst aangekondigde motie om verbetering aan te brengen in de beantwoording van raadsvragen kon door de beantwoording van burgemeester van Midden van tafel.