Toekomst voor kerk Nispen

Een multifunctioneel centrum in de kerk en woningbouw in Nispen, dat is wat de Roosendaalse Lijst nastreeft. 

Er is binnen de gemeenschap van Nispen een groot draagvlak om van de kerk een multifunctioneel centrum (MFC) te maken. Begin dit jaar leidde een groot aantal Nispenaren de gemeenteraad rond om te laten zien wat er allemaal kan en nu ook al gebeurt in en rondom het nieuwe MFC. Niet alleen het verplaatsen van het dorpshuis, maar het Kerkplein is het nieuwe Hart van Nispen. De warme saamhorigheid en inzet van de eigen dorpsgemeenschap in Nispen was duidelijk te zien. 

De leefbaarheid in onze dorpen komt steeds meer onder druk te staan. Zeker nu het college in Roosendaal wil groeien naar 100.000+ inwoners is het cruciaal dat de leefbaarheid voor de huidige inwoners NU al op orde is. De Roosendaalse Lijst is hierin altijd duidelijk geweest. De kerk is de beste locatie voor een MFC en hierbij de grote aanjager van het Hart van Nispen op het Kerkplein. Samen met het CDA heeft de Roosendaalse Lijst het voor elkaar gekregen dat een motie door bijna alle partijen ondertekend is. Hierin vragen we de wethouder om de komende tijd alle opties nog eens langs te lopen, waaronder een versoberde versie van het oorspronkelijke kerkplan. In dat plan verhuizen dorpshuis Nisipa en het Wit­Gele Kruis naar de kerk. Blijft de openbare functie van de kerk behouden en heeft het verenigingsleven een nieuw thuis. Door het verplaatsen van Nisipa en Wit­Gele Kruis komt deze grondvrij voor woningbouw. Woningbouw die keihard nodig is voor de leefbaarheid in Nispen. 

De eerste gesprekken met de gemeente Roosendaal hebben inmiddels plaatsgevonden. De fractie van de Roosendaalse Lijst volgt alle ontwikkelingen in dit dossier op de voet.