Uitgaan in Roosendaal

Tijdens de behandeling van de Raadsmededeling ‘Uitgaan in Roosendaal’ uitgebreide complimenten van de Roosendaalse lijst en burgemeester Niederer in de commissie van 17 maart voor jongerenraad en horeca, om te komen tot een beter uitgaansklimaat voor de jongeren. De Roosendaalse lijst heeft hierover in het verleden al de nodige vragen gesteld en is blij dat dit recentelijk heeft geleid tot een verruiming van de openingstijden van de horeca. Het overleg tussen jongerenraad, horeca en gemeente heeft geleid tot een aantal speerpunten die op termijn moeten leiden tot een bruisender uitgaansleven in Roosendaal.