Van Vlietpark naar Spoor C

Bijdrage Gert Jan van Oosterbososch tijdens commissiebehandeling Spoor C:

Spoor C, een mooi plan voor de invulling van het gebied aan de oostenlijke havendijk. Voor degene die al wat langer dit dossier volgen zal dit een document zijn dat veel herinneringen oproept. Het nieuwe gepresenteerde plan is nagenoeg een kopie van het originele plan vlietpark dat in 2019 door de vorige raad al is goedgekeurd en waarvan het voorontwerp bestemmingsplan al 2 jaar geleden  is gepubliceerd. 

Als vernieuwing zien we enkel nieuwe artist-impressions en een nieuwe branding voor het gebied. Op school zouden ze zeggen: door de inleiding, de naam en de foto’s te veranderen, is het nog niet gelijk een beter werkstuk.

De visie spoor C hebben we vergeleken met het voorontwerp bestemmingsplan dat staat gepubliceerd, wat daaraan opvalt is dat de wijzigingen minimaal zullen zijn. Had de wethouder deze wijzigingen niet gewoon mee kunnen nemen bij het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan en deze dure omweg gewoon kunnen overslaan? Dit heeft immers al wel 2 jaar extra vertraging opgeleverd. Het originele plan zou in 2025 afgerond zijn geweest, nu zijn we tot 2031 aan het bouwen bouwen bouwen. Wat heeft u het doen besluiten, zonder de raad hierover eerst te informeren , om dit hele plan opnieuw te maken? Het was immers al goedgekeurd. Politiek is immers zaaien en oogsten. Er is genoeg gezaaid, nu hopen dat dit college doorpakt om de plannen te oogsten, zonder te vertragen met als doel zichzelf extra te profileren. Met nieuwe woningen en een mooie gemeente zijn we immers echt blij, niet met aangepaste plannen. 

De wijzigingen die wel in het plan staan opgenomen, roepen wel extra vragen op. In het plan vlietpark werd actief rekening gehouden met het stadion. Een blinde muur voor de gebouwen die naast het stadion zouden liggen zouden moeten voorkomen dat de geluidsmetingen binnenkamers te hoog zouden worden. Nu zien we grote glaspartijen die op 19 meter grenzen met de uittribune van het Atik Stadion, waar we hopelijk snel weer eredivisieploegen mogen ontvangen. Hoe kijkt de wethouder naar deze ontwikkelingen en is hier voldoende rekening mee gehouden? In de toelichting staat dat “hier nog naar gekeken moet worden om de juiste balans te vinden”. Dit zijn essentiele randvoorwaarden voor de toekomst van het stadion, die door de bouw van de woningen het gebruik van het stadion in gevaar kunnen brengen.

Er komt veel nieuws, maar er gaat ook veel verdwijnen. Terwijl het college druk bezig is met 100.00+, vragen wij ons af, hoe gaan we om met de huidige gebruikers van het gebied. Wat is de geboden oplossing voor de bewoners van de tiny houses en wat is de geboden oplossing voor ons grafittywalhalla de loods? Tijdens de commissievergadering heeft de Roosendaalse Lijst toezeggingen gekregen over de toekomst van deze gebruikers van het gebied.

Al met al zien we een nieuwe presentatie met wat actualisaties van een bestaand plan, dat al goedgekeurd was door de raad. We betreuren het dat de woningzoekenden extra moeten wachten, maar willen nu ook wel graag de booschap meegeven, ga aan de slag en zorg dat dit gebied binnen 4 jaar, en niet acht jaar is afgerond.