Vergunning mogelijk voor OLT Vrouwenhof en Nispen

Openluchttheater Vrouwenhof

Met de komst van een nieuwe bestemming op het OLT Vrouwenhof lijkt er nu eindelijk een einde te komen aan de juridische problemen rondom het mogelijk maken van voorstellingen. Echter ontbreekt er nog een puzzelstukje, namelijk het mogelijk maken om vergunningen te verstrekken voor met geluid versterkte voorstellingen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Roosendaal kan namelijk een ontheffing worden verleend voor het OLTV met betrekking tot geluidsnormen. De APV biedt de mogelijkheid om meer ruimte te creëren voor festiviteiten. Tijdens deze activiteiten zijn de geluidsvoorschriften die vallen onder het Activiteitenbesluit niet van toepassing, maar kan er een afwijkende norm worden opgenomen in de APV. Wij overwegen een motie in te dienen om incidentele festiviteiten toe te staan in de APV, waardoor er andere geluidsvoorschriften voor het OLTV kunnen gelden om zo naast voorstellingen met beperkt geluid, ook grotere producties in het OLTV mogelijk te maken en de vergunningverlening te vergemakkelijken. Op deze manier hopen we meer flexibiliteit te bieden in de programmering van evenementen. Wij overwegen om hiervoor een motie in te dien om deze aanpassing op te nemen.

De motie die door de Roosendaalse Lijst is ingediend, is door bijna alle partijen ondersteund. Enkel D66 stemde tegen. Betreft het sprookjeshuisje bij de ingang heeft de Roosendaalse Lijst nog aandacht gevraagd in de vergadering hoe het staat met de renovatie. In 2023 heeft de Roosendaalse Lijst hiervoor een motie ingediend om deze te renoveren, welke unaniem is aangenomen. De wethouder gaf hierbij aan dat in de zomer van 2024 het sprookjeshuisje gerenoveerd gaat worden.