Versterk cultuur, ook regionaal

Raadzaal Roosendaal

In de commissievergadering van 22 juni 2023 heeft wethouder cultuur een handreiking gedaan om het onderwerp cultuur  hoger op de regionale agenda te zetten. De Roosendaalse Lijst heeft deze handreiking opgepakt en meteen contact gezocht met wethouder cultuur om te sparren. Daar is een motie uit voortgekomen met als doel om een regionale cultuurtafel binnen de stedelijke regio West-Brabant op te zetten.

Het is namelijk belangrijk voor de regio dat nu en in de toekomst er goed personeel te vinden is ,dat jongeren hier goed kunnen studeren, kunnen blijven wonen en werken, het moet goed toeven zijn in onze regio en dat trekt ook nieuwe ondernemers aan. Het domein cultuur speelt daarin een belangrijke rol.

Ook is er tijdens de tweede triple helix netwerkbijeenkomst van Stedelijke Regio West-Brabant West naar voren gekomen dat het domein cultuur gemist wordt. En dat er toch veel mogelijk is in de samenwerking met cultuur. Ondernemers organisaties onderstrepen dat. Het cultuur domein is een belangrijke factor voor onderwijs, zorg, welzijn, economie en toerisme. Dat wordt wel eens vergeten. 

De motie is 29 juni 2023 ingebracht door de Roosendaalse Lijst en unaniem aangenomen. De motie is gericht om een cultuurtafel in te richten met als doel samen de regio te versterken. De motie wordt aangeboden aan de zes andere gemeenten; Halderberge , Moerdijk, Rucphen, Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom.