Waar is de aandacht voor woningen, jongeren en veiligheid?

Dat was de vraag die we ons als fractie stelden bij het lezen van de kadernota. De kadernota is misschien wel het belangrijkste document voor de gemeente. Hier wordt namelijk de koers voor het komend jaar bepaald. In de diverse raadsvergaderingen over deze nota hebben we onze zorgen geuit. De kadernota mist in onze ogen scherpte en onderbouwing voor de vele miljoenen die ingezet worden voor bijvoorbeeld fietsen, ontspanning en vermaak en onderhoud. De Roosendaalse Lijst mist de focus op enkele belangrijke(re) zaken. Zo wordt er in de kadernota met geen woord gerept over het bouwen van nieuwe woningen. Ook missen we de aandacht (en financiële middelen) voor kwetsbare jongeren. Een groep die steeds groter wordt. Dit terwijl er wel 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor nieuwe evenementen. Verder zien we dat er op het gebied van veiligheid zaken worden opgepakt maar te weinig op het gebied van preventie. Door alleen hard op te treden blijft het dweilen met de kraan open.

Als je vindt dat iets ontbreekt, dan is het natuurlijk belangrijk om met voorstellen te komen. Dat hebben we dan ook gedaan in de gemeenteraad van 13 juli jl. Helaas zijn onze voorstellen om in de kadernota meer aandacht te verkrijgen voor échte prioriteiten zoals woningbouw, jongeren maar ook voor het versterken van besturen van onze verenigingen niet aangenomen. Hierdoor waren we genoodzaakt om tegen de kadernota te stemmen.

Onze motie in het kader van wonen om projectontwikkelaars en initiatiefnemers meer aan tafel te krijgen bij de gemeente heeft het om onbegrijpelijke wijze niet gehaald. Tot slot hebben we wel een toezegging van het college op meer inzicht te krijgen op verkeersveilige situaties en die mogelijk aan te vullen.

We hebben wel een motie binnengehaald om nu eindelijk de fietsendiefstal bij de NS-stalling aan te pakken.

We blijven aandacht vragen voor de zaken die er echt toe doen voor onze inwoners!