Wel of geen noodopvang in Roosendaal

De Roosendaalse Lijst heeft een hart voor mensen in nood; dat geldt niet alleen voor inwoners van onze eigen gemeente maar ook voor anderen; dus ook voor vluchtelingen die hun eigen leefomgeving noodgedwongen hebben verlaten om elders een veilig heenkomen te zoeken.

Nadat, via de burgemeester, het verzoek van het COA om plaats te bieden aan noodopvang voor asielzoekers bij ons terecht kwam, hebben wij hier als Roosendaalse Lijst-fractie uitvoerig over gesproken. De grondgedachte en basishouding van de Roosendaalse Lijst is om ook deze mensen, voor zover dit mogelijk is, te helpen en onderdak te bieden. Wij stellen echter wel duidelijke randvoorwaarden; zaken waarover we vooraf helderheid willen van het COA/het College:

– Hoe is de ligging en geschiktheid van de locatie?
– Om hoeveel vluchtelingen gaat het precies?
– Voor hoe lang is de opvang?
– Hoe is samenstelling van de op te vangen groep?
– Welke veiligheidsgaranties kunnen worden afgegeven?
– Hoe zit het met de begeleiding?

Dit zijn onderwerpen waarover we als Roosendaalse Lijst eerst volstrekte duidelijkheid wensen, alvorens we een definitief ja zeggen. Uiteraard houden we bij ons standpunt ook zoveel mogelijk rekening met gevoelens welke bij onze inwoners leven. Zoals bij ieder besluit moet ook hierbij inspraak mogelijk zijn. De wijze waarop dit proces (ook de Roosendaalse Lijst zit niet te wachten op excessen zoals elders in den lande) gelopen moet gaan worden, met respect voor ieders mening, is nog onderwerp van gesprek.

Fractie Roosendaalse Lijst