Werken moet lonen!

Als het aan ons ligt vinden we dat ‘werken altijd moet lonen’. Met deze insteek heeft fractielid Yvonne de Beer in de gemeenteraad gekeken naar voorstellen rondom bestaanszekerheid.  Bestaanszekerheid betekent, dat er voldoende draagkracht is om in je eigen bestaan te kunnen voorzien. Niet iedereen lukt dat op eigen kracht, soms is ondersteuning nodig. Die (financiële) ondersteuning komt deels vanuit het Rijk en vanuit de gemeente zelf.

In onze ogen is werken de beste manier om in je eigen onderhoud te voorzien. Toch kan ‘gaan werken’ een terugval betekenen in het netto besteedbaar inkomen. Door lichte loonstijging nemen bepaalde toeslagen en tegemoetkomingen geleidelijk af of komen helemaal te vervallen. Dit noemen we een armoedeval.

De onlangs gepresenteerde Armoedemonitor maakt deze armoedeval nogmaals duidelijk.In dit onderzoek worden ook suggesties gedaan die deze ongewenste ontwikkeling tegen kan gaan. De Roosendaalse Lijst een motie ingediend, die het College opdraagt de aanbevelingen op hun waarde te schatten. Daarnaast hebben we voorgesteld om met voorstellen te komen om op een andere wijze een ongewenste armoedeval te beperken. De motie is raadsbreed aangenomen waardoor we weer een stap hebben gezet waardoor ‘werken moet blijven lonen’!