Wonen in Roosendaal? Wij willen actie!

V&D Roosendaal

Het is tijd om eerlijk te zijn: Gemeente Roosendaal loopt achter op het gebied van woningbouw. Dit terwijl de behoefte er zeker is, staan projecten stil en blijven potentiële ontwikkelingskansen onbenut. Dit terwijl er voldoende middelen zijn, zowel in termen van ruimte als financiën. Als Roosendaalse Lijst hebben we al vaker om actie gevraagd in dit dossier. Daarom willen we het college graag helpen met een aantal moties om hierin verandering in te brengen.

Een belangrijke ontwikkeling die eraan komt, is de nieuwbouw van het ziekenhuis. In navolging van een oproep van de jongerenraad, roepen wij op tot herontwikkelen van dit gebied. Zeker gezien de ontwikkelingen lang kunnen duren, lijkt het de Roosendaalse Lijst goed om nu te starten met de ontwikkeling van dit gebied. De motie die wij hiervoor hebben ingediend, heeft het helaas niet gehaald. 

Daarnaast is het hoog tijd dat we het automatisch indexeren van startersleningen invoeren. Jonge mensen die de stap willen zetten naar een eigen huis, worden nu geconfronteerd met de financiële realiteit. Het automatisch indexeren van startersleningen zal hen helpen de toegang tot onze woningmarkt te vereenvoudigen. Hiervoor heeft de Roosendaalse Lijst een motie ingediend die is aangenomen. Er komt een onderzoek naar het verhogen van de starterslening, welke voor de zomer van 2024 door de raad zal worden vastgesteld.

Bovendien mogen we niet vergeten dat onze dorpen net zo goed behoefte hebben aan nieuwbouwwoningen. Te lang is er alleen gefocust op de stedelijke gebieden, terwijl nieuwbouw in de dorpen achter is gebleven. Laten we woningbouw in de dorpen weer in beeld brengen en ervoor zorgen dat ook daar onze inwoners kunnen genieten van betaalbare en kwalitatieve huisvesting. In Roosendaal hebben we het over het behoud van voorzieningen, terwijl deze vraag juist in de dorpen van onze gemeente speelt. In reactie hierop gaf de wethouder aan dat eind 2024 de dorpenvisie klaar is, waarin de woningbouw in beeld wordt gebracht. Nu staan er enkel voor Wouw en Moerstraten woningen op de woningbouwprogrammering.

Maar laten we ook kritisch naar onszelf kijken. De gemeente Roosendaal moet een voorbeeld stellen als het gaat om het aanpakken van gemeentelijke leegstand. Het is absurd dat er leegstand heerst terwijl onze stad snakt naar nieuwe woningen. Laten we een duidelijk leegstandsbeleid opstellen en actief ingrijpen om deze leegstand te verminderen. Hiervoor heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst een motie ingediend welke het heeft gehaald. De strekking is dat de gemeente per eigen locatie gaat kijken wat er mogelijk is op het gebied van woningbouw en zal deze locaties versneld in ontwikkeling brengen.