Woningen voor de Westrand, geen appartementen

De gebiedsvisie voor de Westrand is een document waarin de toekomst van de wijk wordt uitgestippeld. De groene impuls en de verbeteringen aan de openbare ruimte zijn meer dan welkom. Ook de geplande upgrade van het wijkcentrum zal het verblijfgenot van de wijk enorm vergroten

Echter, wat ons vooral opvalt aan de plannen voor de Westrand is de eenzijdigheid in de toevoeging van voornamelijk en bijna alleen appartementen. Is dit werkelijk de benadering om gezinnen en verjonging naar deze wijk te trekken? Een gezin kiest vaker voor een eensgezinswoning in plaats van voor een apartement. De Roosendaalse Lijst pleit voor een gevarieerder woningaanbod in de wijk gericht op gezinnen in de vorm van normale woonhuizen, dit zijn wij helaas niet terugkomen in de huidige gebiedsvisie. De toren wat mag ons betreft ook inkrimpen tot een hoogte zonder overlast/schaduw voor de omwonenden. De norm voor ons is geen torenschaduw in de tuin van de omwonenden. 

Bovendien roepen wij grote vraagtekens op bij de invoering van parkeerhubs. Het gemak van parkeren voor de deur is een groot goed. Stelt u zich voor, in de stromende regen met twee kinderen, nog 150 meter moeten lopen voordat u bij uw auto bent. Dit is verre van ideaal. Bovendien zijn afgelegen parkeerplaatsen vaak een broeinest voor overlast, afval en drugscriminaliteit. In een wijk waar het veiligheidgevoel regelmatig onder druk staat, creëren we parkeerplaatsen waarop geen direct toezicht is. Dit kan leiden tot ongewenste situaties die we juist willen vermijden. Deze parkeerhubs zijn waarom ook graag uit de visie verdwijnen en meer verspreid worden door de wijk. 

Tot slot de komst van het wamtenet, wij zijn heel benieuwd naar de casestudie hiervan en daarbij nog een belangrijkere vraag: wat als de moedermaatschappij van de vuilverbraning besluit dat deze locatie over tien jaar niet winstgevend genoeg meer is en dicht moet, hoe staat het er dan met de verwarming van de wijk voor? Draait de marktpartij dan voor de kosten op, of komen deze kosten dan weer te liggen bij de inwoners?

Met deze punten in gedachten roepen wij op tot een heroverweging van de plannen, met als doel een diverse woonomgeving te creëren en de praktische behoeften van bewoners te waarborgen.