Woonagenda vastgesteld

In de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2015 is de woonagenda voor de gemeente Roosendaal aangenomen. Onze wethouder Toine Theunis heeft deze opgesteld en de agenda geeft de koers aan die we gaan volgen de komende jaren op het gebied van wonen, bouwen en (her-)ontwikkeling van vastgoed.

De RL-fractie heeft nog een amendement ingediend, dat ook werd aangenomen door de raad om te pleiten voor een onderzoek:

    • “Te onderzoeken samen met zorgleveranciers en plaatselijke burgers(groepen) in onze dorpen/ kleine leefgemeenschappen, welke mogelijkheden en/of ideeën er ter plaatse zijn voor kleine woonzorgconcepten. Een belangrijk te onderzoeken aspect moet zijn: Hoe groot is de bereidheid onder de plaatselijk zorgvragende ouderen om van hun eigen woning te verhuizen naar een woonzorgconcept.”

hier ziet u een link naar de woonagenda: