Zomerreces = Vakantie?

VakantieZomerreces is in alle gemeentes, ook in Roosendaal, ingepast in en rondom de tijd dat de meeste mensen, dus ook gemeenteraadsleden, vakantie hebben en op vakantie gaan.

Het kan dus zijn dat het RL raadslid waarmee u normaliter spreekt of nu zou willen spreken even iets minder bereikbaar is omdat hij/zij aan de rand van het zwembad in zonnige oorden zit. Maar dat moet u niet beletten om contact te zoeken met uw vraag of probleem, u kunt gewoon bellen of een e-mail sturen.

Krijgt u geen gehoor of niet snel een reactie op uw email, wat uitzonderlijk zou zijn voor de Roosendaalse Lijst, dan kunt u ook het emailadres van onze partij gebruiken (info@roosendaalselijst.nl). Dat emailadres wordt door meerdere personen bekeken en indien nodig naar de juiste persoon binnen onze fractie of partijbestuur doorgestuurd.

Gemeenteraadslid ben je eigenlijk 24/7, maar de meeste van onze fractieleden hebben daarnaast een reguliere baan en/of gaan wel eens op vakantie, echter als fractie zijn we altijd wel aanspreekbaar. Onze contactgegevens vindt u op onze fractiepagina.