Zorgen verdwijnen buslijn Wouwse Plantage

Bus Wouwse Plantage

De afgelopen jaren is het openbaar vervoer binnen de gemeente Roosendaal onderheven aan verschraling. Recent is door de Provincie Noord Brabant het programma van eisen gepubliceerd voor de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie West-Brabant voor de de periode van 2025-2035. De Roosendaalse Lijst is benieuwd naar de consequenties van dit programma van eisen voor het toekomstige aanbod van openbaar vervoer in de gemeente Roosendaal en heeft hier vragen over gesteld aan het college.

Een zorgwekkend voornemen van de Provincie Noord Brabant betreft naar onze mening het laten vervallen van de buslijn 104 van Roosendaal naar Hoogerheide. In plaats daarvan komt er een buslijn welke zal rijden van Station Roosendaal naar Wouwse Plantage. Deze voorgenomen wijziging heeft grote consequenties voor de scholieren uit Wouw en Wouwse Plantage welke naar het Zuidwesthoek College gaan in Ossendrecht. Wanneer zij met het openbaar vervoer naar school willen gaan, dienen zij in de toekomst te reizen via station Bergen op Zoom wat leidt tot een hoop extra reistijd. Daarnaast heeft het vervallen van buslijn 104 negatieve consequenties voor de bereikbaarheid van het nieuw te bouwen Bravis Ziekenhuis in de Bulkenaar voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht. 

Wij zijn benieuwd of het College onze zorgen deelt en welke acties het College voornemens is te ondernemen richting de Provincie Noord Brabant om de huidige buslijn 104 alsnog te behouden in de toekomst. Verder zijn wij benieuwd met welke partijen het College hierbij samen zal optrekken (bijv. de gemeente Woensdrecht, Dorpsraad Wouw en het Bewonersplatform Wouwse Plantage).