partij­programma

In dit verkiezingsprogramma kiest de RL voor burgerkracht. De RL is immers ook voortgekomen uit burgerkracht. De partij bestaat al jaren uit mensen die werken aan hun dorp, wijk en buitengebied. Het zijn geen roepers maar doeners. Wat hen verbindt is de passie voor Roosendaal en haar dorpen; de passie voor het werken voor je straat, wijk of dorp.

Scroll naar beneden om de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2018 – 2022 te lezen, of download het complete verkiezingsprogramma hieronder!

De inwoners bepalen

Met het kernpunt 1, ‘De inwoners bepalen’, wil de Roosendaalse Lijst meer zeggenschap geven aan de inwoners. Het motto luidt: voor wat hoort wat! De gemeente mag best van haar inwoners verlangen om wat meer de handen uit de mouwen steken maar dan alleen als daar een meer bepalende rol tegenover staat. Zij mogen meedenken en -besluiten over wat de gemeenten in hun wijk of dorp doet of wil doen.

Een schone, hele en veilige leefomgeving

In het kernpunt 2, ‘Een schone, hele en veilige leefomgeving’, komt die burgerkracht terug. De openbare ruimte moet er netjes en verzorgd uitzien, straatmeubilair mag niet kapot zijn. In samenwerking met de inwoners moet de gemeente met wijkserviceteams hiervoor zorgen. Een schone en hele leefomgeving kan samen met de al succesvolle buurtpreventie zorgen voor meer veiligheid.

Zorg voor onze ouderen

Het kernpunt 3, ‘Zorg voor onze ouderen’, wijst niet alleen op de problematiek van de toenemende vergrijzing maar ook op het feit dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen en indien nodig daar zorg moeten krijgen. In wijken en dorpen zullen dus steeds meer ouderen blijven wonen die zorg nodig hebben. Ook hier kan burgerkracht helpen als inwoners zich meer gaan bekommeren om elkaar maar in het bijzonder de ouderen. De gemeente is echter verantwoordelijk voor betere zorg in wijk en dorp. Verder moeten meer mogelijkheden voor het wonen voor ouderen in wijk en dorp worden gerealiseerd.

In het verkiezingsprogramma geeft de Roosendaalse Lijst concrete actiepunten aan hoe dit kan worden bereikt. Naast de drie kernpunten zijn er nog enkele andere actiepunten waarop moet worden ingezet. De rode draad blijft de burgerkracht in de vitale wijken en dorpen.

Zo mogen de lasten voor de inwoners niet verder stijgen. Burgerkracht moet je belonen en niet straffen. De binnenstad van Roosendaal wordt aangepakt zonder de wijken, dorpen en het buitengebied te vergeten. De vitale aanpak in dorpen en buitengebied kan als voorbeeld dienen voor de binnenstad. Verenigingen verdienen meer ondersteuning evenals de wijk- en buurthuizen door prestatiegericht te belonen. Jeugdwerkeloosheid wordt aangepakt. Iedereen moet meedoen. Mensen in de bijstand worden beter geholpen door tijdelijk werk, opleidingen, sport en bewegen, goed Nederlands leren, enzovoorts. De gemeenteraad moet op de schop. Het motto luidt: meer inwonertijd en minder vergadertijd.