Binnen een minuut was het bekeken

Het was een bizar, maar ‘ontzaglijk belangrijk moment’, beseft wethouder Toine Theunis van financiën. De Roosendaalse gemeenteraad had woensdagavond nog geen minuut nodig om te beslissen dat er geen cent meer naar RBC gaat.

Alleen CDA en VLP vroegen nog om een extra debat, maar CDA-leider Ad Mol zag daar even later weer van af omdat hij ook wel zag dat het politiek een gelopen race is.

Theunis: “De burgemeester vroeg: ‘Iemand nog iets? Nee? Dan gaan we over tot de orde van de dag’. Ik dacht nog: dit is het dus. Zo’n belangrijk moment sluiten we dus zo af….”

Toch snapt Theunis de nuchterheid van de politiek wel. “Zit de raad middenin een bezuinigingsdebat, komt er ineens een verzoek tot garantstelling van zeven ton voor RBC tussendoor vliegen. Ja, ik begrijp wel dat de raad dan zoiets heeft van ‘jongens, we zijn hier even met andere belangrijke zaken bezig’.

Woensdagmiddag schoven RBC-directeur Jeffrey Kooistra, voorzitter Conny Kerkhof van de Raad van Commissarissen en stichtingsvoorzitter Maurice Beijsens aan tafel bij Theunis en burgemeester Jacques Niederer. De noodkreet: of de gemeente direct een nieuwe garantstelling van zeven ton kan verschaffen aangezien de KNVB vanochtend (vrijdag) een sluitende liquiditeitsbegroting eist van de club. Het geld moet binnen een dag op tafel komen.

Theunis zegt dat de mededelingen hem onaangenaam verrasten. “De zeven ton en de deadline van de KNVB waren nieuw voor ons. Terwijl de KNVB-brief al twee weken bij RBC lag!” De wethouder vindt het onbegrijpelijk dat RBC niet eerder met die informatie op de proppen kwam. “Raad en college moeten tijd hebben om zich voor te bereiden op zo’n belangrijk besluit. Die tijd was er niet. We vroegen om het garantstellingsverzoek vóór vier uur ‘s middags op schrift te stellen. Het was er pas na vijven toen de raadsvergadering over de bezuinigingen al gaande was.” Kerkhof zegt dat Theunis al wel wist van de zeven ton.

Theunis wijst erop dat de gemeenteraad vorig jaar klip en klaar was. Nieuwe garantstellingen zouden taboe zijn; een lening van 263.000 euro was de laatste handreiking aan RBC. Een lening bovendien met soepele voorwaarden. “Terugbetalen vanaf 1 juli aanstaande, uitgesmeerd over twintig jaar.”

Naast die lening heeft RBC een schuld van 3,2 miljoen aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Totaal staat de gemeente voor 3,5 miljoen euro garant voor RBC. Wat de gevolgen zijn voor de gemeente als RBC failliet gaat? Theunis zegt dat er (nog) géén sprake is van faillissement, ook niet als RBC er vandaag niet in slaagt zeven ton op tafel te leggen. “Ik heb begrepen dat de KNVB dan drie strafpunten oplegt. Maar daarmee is er nog geen faillissement.” De gemeente kan niet anders dan afwachten. “De gemeente is geen schuldeiser. Tot nu toe heeft RBC zijn verplichtingen aan BNG voldaan.” Zodra een schuldeiser het faillissement zou aanvragen, komt de gemeente in de wachtkamer bij de curator terecht. Maar feit is dat de bank bij de gemeente Roosendaal dan wel de 3,5 miljoen opeist. Alleen al het betalen van rente, kost de gemeentekas tonnen per jaar.

Dan is er nog het stadion van RBC dat aan de gemeente vervalt bij faillissement. Theunis zegt dat de gemeente daarmee een ‘incourant’ gebouw in handen krijgt. Grote vraag is wat het bij eventuele verkoop opbrengt of wat er anders mee moet gebeuren. Saillant detail: de kunstgrasmat wordt bij faillissement opgeëist door de leverancier. Dat is zo afgesproken. Dus krijgt de gemeente een incourant pand zónder grasmat in handen.