Dossier beheerst de Roosendaalse politiek al jaren

Een monsterverbond moest er komen, een zo breed mogelijk draagvlak. Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en PvdA zouden de nieuwe coalitie gaan vormen. Samen waren ze na de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen goed voor 27 van de 35 raadszetels.

Samen ook waren ze het erover eens: dat nieuwe stadskantoor samen met de vmbo en dat Stadsoevers: dat moest er komen. Voor partijen die een andere mening waren toegedaan, was geen plaats in de coalitie. Zó belangrijk was het item in de coalitiebesprekingen. Het was dan ook zonder meer de reden dat bijvoorbeeld de SP al in een vroegtijdig stadium bruut werd afgeserveerd. Terwijl die partij zo graag eens het juk van altijd maar oppositie voeren van zich af wilde schudden.

Informateur René Mol sprak in die dagen: ‘Als de cijfers in het nieuwe onderzoek over stadskantoor en vmbo overeenstemmen met de vorige, dan gaan alle coalitiepartijen akkoord. Zo niet, dan volgt een heroverweging’.

Die heroverweging kwam er. Maar van een coalitie met de VVD kwam het niet, omdat die partij intern verdeeld was over de wethoudersposities, drie raadsleden zich afscheidden en de liberalen zo niet konden worden aangemerkt als loyale en betrouwbare coalitiepartner. Zodat GroenLinks erbij werd gehaald, een partij die altijd al voor de stadskantoorplannen was. En zich betrouwbaar had getoond.

De coalitievorming gebeurde onder aanvoering van Steven Adriaansen van de grootste partij, de Roosendaalse Lijst. Adriaansen geldt als animator en voorvechter van Stadsoevers. De selectie van de coalitiepartners onderstreept nog eens de overheersende rol die dit dossier al jaren in de Roosendaals politiek speelt.

Een wijk als Stadsoevers staat al sinds 2001 op de politieke agenda. In hoeverre zijn de standpunten sinds het ‘symbiosevoorstel (stadskantoor-vmbo) in december 2009 verschoven? Bij eerdere besluitvorming in 2009 stemden alleen de SP en de Nieuwe Democraten tegen. Bij de coalitievorming in 2010 kwam daar de inmiddels van de VVD afgescheiden VLP bij. En nu er morgen gestemd wordt over het alternatief dat heroverweging heet, is het oppositiekamp uitgebreid met de fracties van de VVD en de van de Nieuwe Democraten afgescheiden Lijst 9. Niettemin zal de steun voor het heroverwegingsvoorstel morgen waarschijnlijk groot genoeg blijken. Ondanks de groeiende tegenstand onder de bevolking, ondanks ‘Stadskantoor Nee’, ondanks een voorziene bevolkingskrimp en ondanks een tik op de vingers van de Raad van State. Want de coalitie is er op uitgezocht. En werpt 20 van de 35 zetels in de strijd. Vraag is enkel nog of ook de PvdA zich aan de ‘stalorders’ zal houden. Maar dat zal wel.