RL vreest een nieuw debacle met riolering

De fractie van de Roosendaalse Lijst is bang voor een nieuw debacle bij rioleringswerkzaamheden.

De problemen op de Roosendaalsebaan – een tijdsoverschrijding van een half jaar en een half miljoen euro over het budget – liggen met name raadslid Eric de Regt nog vers in het geheugen.

Nu er straks soortgelijke werkzaamheden plaatshebben aan de Waterstraat/Nieuwstraat, vreest hij het ergste. “Ik ben bang voor een herhaling van de Roosendaalsebaan, daar komt het wel op neer ja.” Vandaar dat hij inmiddels vragen stelde aan het college over dit werk. De Regt, en ook fractiegenoot Cees Janssen uit Heerle, willen weten of nu wel voldoende maatregelen zijn getroffen om binnen de tijdsplanning en de financiële begroting te blijven, hoe de gemeente overlast zo veel mogelijk wil beperken en hoe er met de buurtbewoners gecommuniceerd gaat worden.

De Regt: “De locatie waar het nu om gaat is een belangrijk punt voor het verkeer tussen Heerle en Wouw. Ook veel verkeer vanuit Steenbergen richting Wouw en Roosendaal volgt deze route. Het gaat zowel om woon-werkverkeer als om agrarisch verkeer. Hopelijk hebben we geleerd van de fouten bij eerdere projecten en blijft de overlast hier wél binnen de perken.”