RL wil blijvende oplossing voor VVV-post Wouw

Waar komt de nieuwe post van de VVV in Wouw? Daarover wordt momenteel druk overlegd. Bij monde van Eric de Regt uit Wouw laat de Roosendaalse Lijst (RL) weten een structurele oplossing te willen.

De Regt: “Vorig jaar hebben we bij motie de afschaffing van de subsidie voor de VVV-openstelling in Wouw ongedaan kunnen maken. Maar het college zou zo maar weer kunnen besluiten de subsidie per 2012 andermaal in te trekken. En dan kunnen wíj vervolgens weer aan de bak om dát besluit ongedaan te maken. Dat schiet natuurlijk niet op. Daarom pleiten we nu voor een structurele oplossing, samen overigens met de VVV zelf. Volgens Eric de Regt hebben tien gegadigden zich inmiddels gemeld voor het onderbrengen van een nieuwe VVV-post in Wouw.