Roosendaal: Knip in t Zand blijft

De bussluis tussen de wijken Langdonk en Kortendijk, de ‘knip in het Zand’, blijft voorlopig gehandhaafd.De veel besproken verkeersremmende maatregel wordt onderwerp van een verkeersonderzoek en tellingen. Pas daarna wordt bekeken of de bussluis kan worden weggehaald.

Dat is de uitkomst van een lang debat in de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond.

Het debat was het laatstse van het politieke jaar, dat uiteindelijk na een marathonvergadering tgen twaalven door burgemeester Jacques Niederer kon worden afgesloten. Over de bussluis en andere verkeersmaatregelen werd zó lang gedebatteerd, dat de raadsvoorzitter het dispuut wilde inkorten door een hele spreekronde te schrappen. Een voorstel dat door de raad werd weggehoond.

Veel fracties zagen een verband tussen de verwijdering van de bussluis en het doortrekken van de Willem Dreesweg tot aan de Zundertseweg. Daar hangt echter een stevig prijskaartje aan, hield wethouder Steven Adriaansen de raad voor. Moties van de Vrije Liberale Partij en de Nieuwe Democraten om de ‘knip in ‘t Zand’ te verwijderen of daar onderzoek naar te doen, haalden het niet.

Wél stemde de raad in met een een voorstel van de PvdA, waarin wordt aangedrongen op onderzoek naar een betere bereikbaatheid van Tolberg en Weihoek. De Roosendaalse Lijst en het CDA waren tegen alle voorstellen.