Vragen over 130 km op snelweg

Roosendaal is er niet gerust op dat de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 op de snelwegen A58 en A17 niet tot overlast voor de inwoners leidt.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van gemeenteraadslid Ilya Musters van de Roosendaalse Lijst. Weliswaar is op het stuk A58 dat dwars door de stad loopt de snelheid gehandhaafd op 100 kilometer, maar op de A17 en op de A58 in het buitengebied bij Wouw mogen automobilisten nu 130 kilometer per uur rijden.

In een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat heeft wethouder Steven Adriaansen mede namens andere gemeenten in de regio aandacht gevraagd voor mogelijke milieu- en andere gevolgen van de snelheidsverhoging.

Gevreesd wordt dat de luchtkwaliteit verslechtert en de geluidhinder toeneemt.

Ook zijn milieu- en verkeersveiligheidsaspecten in het gedrang en is er vrees voor inperking van de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Adriaansen noemt het belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de belangen van het wegverkeer, maar ook naar die van inwoners van de steden en dorpen en bewoners van het buitengebied.

.

Of daadwerkelijk harder wordt gereden kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Woordvoerster Hanneke Derksen: „Er worden wel metingen verricht, maar de eerste resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Op heel drukke trajecten, zoals op de A16 bij Breda, wordt tijdens spitsuren en op andere drukke momenten op matrixborden aangegeven dat de maximumsnelheid op 100 kilometer wordt gesteld. Maar voor de A17 en de A58 geldt dat niet.”

In de Westrand heeft voorzitter Trudy van Reusel van het bewonersplatform tot op heden geen klachten gehad over toegenomen geluidsoverlast als gevolg van de hogere snelheid. Ook Ad de Bra, bewoner van de Gerard Doustraat, merkt nauwelijks iets van toegenomen lawaai, al heeft hij bij westen- en noordwestenwind altijd enige last van geluidshinder door de weg. Bart van Oosterhout, woonachtig pal aan de snelweg in de Jan Vermeerlaan, merkt evenmin iets van toegenomen lawaai, „al houd ik wel altijd de ramen dicht.”