Vragen over fietspad langs Bergsebaan

De Wouwse raadsleden Cees Janssen en Eric de Regt (Roosendaalse Lijst) maken zich zorgen over de staat van onderhoud van het fietspad aan de Bergsebaan van Wouw richting Bergen op Zoom. Dat fietspad is in slechte staat, zo stellen ze, en noopt fietsers om op de rijweg te gaan rijden, met alle gevaren van dien.

Beide raadsleden hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan wethouder Toine Theunis en dringen aan op maatregelen: ‘Het is beter te voorkomen dan te genezen.’