Vroegsignalering schulden nog niet haalbaar

Er moet een systeem van vroegsignalering bij schuldenproblematiek komen. Dat wil raadslid Sjef van Dorst van de Roosendaalse Lijst.

“Het is belangrijk voor de Roosendaalse gemeenschap dat zo’n systeem er komt.” Vroegsignalering bij schuldenproblematiek houdt in dat er preventief te werk wordt gegaan om verergering van de schulden te voorkomen. “Instanties zoals zorgverzekeraars, energiebedrijven en woningcorporaties moeten samen- werken en alle gegevens van klanten bundelen. Zo ontstaat er een compleet plaatje van een klant. Waarna er snel kan worden ingegrepen.”

Maar er is één probleem. Zo’n systeem blijkt in Nederland nog niet haalbaar. Wel bestaat er een Stichting Landelijke Informatieregistratie Schulden, die een systeem heeft dat op deze manier werkt. De stichting heeft ook onderzoek gedaan waaruit blijkt dat zulke systemen werken en nodig zijn. Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau gooit de privacywet echter roet in het eten.

Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van klanten aan andere instanties te verlenen. Ook in de landelijke politiek is het plan om een vroegsignaleringssysteem op te zetten nog niet geslaagd. “De privacywet zal eerst aangepast moeten worden”, aldus Van Dorst.

Als het aan Jongmans zou liggen, zou zo’n systeem bij verandering van de privacywet zo ingevoerd kunnen worden in Roosendaal.

“Maar de wet is nu eenmaal zoals deze nu is en we gaan als gemeente uiteraard geen dingen doen die tegen de regels zijn.”

Op 1 juli van dit jaar gaat de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten verplicht zijn een meerjarenplan vast te laten stellen, waarin is opgenomen wat er aan integrale schuldhulpverlening en aan preventie wordt gedaan.

“Ook zijn we als gemeente verplicht om als mensen schuldhulpverlening aanvragen binnen drie dagen te reageren als ze last hebben van bedreigende schulden”, aldus Jongmans.