WMO-bezuinigingen onaangetast

Gevoelige kwestie natuurlijk, die bezuinigingsvoorstellen op het gebied van de WMO. Op het terrein dus van de zwakkeren in de samenleving, de zieken, de ouderen, de gehandicapten.

Dus vlogen gisteravond de amendementen en moties over de tafel in de raadszaal tijdens de behandeling van het voorstel van PvdA-wethouder Kees Jongmans. Geen van alle haalde het, het moedervoorstel van het college wel, ruim zelfs.

Merkwaardige rol trouwens van de PvdA en van de Roosendaalse Lijst, twee coalitiepartijen. De PvdA kwam met een – overigens afgezwakte – motie die ging over visie en samenhang in plaats van versnippering, maar steunde tegelijkertijd het collegevoorstel. En namens de Roosendaalse Lijst stemde Yvonne de Beer als enige in met een motie die de overwaarde van een eigen woning betrof.

Volgens het collegevoorstel dient bij een overwaarde van tenminste zeventigduizend euro de aanvrager van een kostbare WMO-voorziening zelf een eigen regeling te treffen. De Beer, die haar naam al onder de motie had gezet, vond dat niet eerlijk, de rest van haar fractie kennelijk wel.

Het begrip eerlijkheid bleek gisteren weer eens voor velerlei uitleg vatbaar. De VVD vond een eigen bijdrage naar draagkracht niet eerlijk, en zou liever een vast bedrag zien. Hogere inkomens betalen immers ook al meer belasting. Maar ook die motie kon niet op een meerderheid rekenen.